1. Какво представлява услугата?

Настоящата услуга представлява web-базирано приложение, което предоставя достъп на преподавателите и служителите от "Медицински Университет – София" до следните данни от регистъра за учебните зали на МУ София:


·         Списък на учебните зали

·         Оборудване на учебните зали

·         Заетост на учебните зали

  1. За кого е предназначена услугата?

За всички действащи преподаватели и служители от "Медицински Университет – София".

  1. Какво е необходимо, за да може да се ползва услугата?

За да може да се ползва, услугата изисква валиден ЕГН номер на действащ преподавател или служител на МУ-София.

  1. Сигурност и защитеност на данните

Услугата работи под криптирана връзка, а цялостта на информацията е защитена чрез кодиращи алгоритми.  Регистрираните потребители имат достъп единствено до личните си данни посредством управление на потребителски сесии.


Сесията се затваря при следните условия:


1/ По желание на потребителя чрез избор на бутона „Изход“.

2/ При липса на активност от потребителя в продължение на повече от 5 минути.

3/ При затваряне на уеб браузера.