Влезте в профила си с въвеждане на вашият ЕГН номер и
щракване върху бутона „Влез“ за да получите достъп до:

    •  Списък на учебните зали
    •  Оборудване на учебните зали
    •  Заетост на учебните зали

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ